Fysioterapi/Massasjeterapi på arbeidsplassen

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær på norske arbeidsplasser. Vi som fysioterapeuter er eksperter på å forebygge og behandle nettopp dette. Vi har lang erfaring med å hjelpe lokale bedrifter med å redusere sykefravær på både kort og lang sikt.

Vi vet at de fleste bedrifter er opptatt av å spare både tid og penger. Vi planlegger og organiserer derfor behandlingstimene direkte med den enkelte ansatte for å unngå unødvendig bruk av ressurser.

Hvordan jobber vi?

  • Vi låner et rom i bedriften og tar med oss egen benk og alt annet utstyr vi trenger.
  • Vi undersøker og behandler hver enkelt i 30 minutter.
  • Vi bruker dyp muskel- og vevsbehandling, sammen med tøying og mobilisering. Dette fungerer veldig godt på stiv og smertefull nakke, skuldre, rygg og hofter. Vi gir i tillegg tips om øvelser, aktivitet og kostholdsråd for de som ønsker det. Alt skal være tilpasset den enkelte.
  • Betaling vil skje med kort eller vipps, om ikke alt skal faktureres bedriften.
  • Terapeuten behandler opptil 15 stk per gang.

Hvorfor fysioterapi i bedrift?

  • Å tilby behandlinger i bedriften din er kostnadseffektivt, da sykefraværet reduseres og de ansattes trivsel og arbeidsevne øker.
  • Det er tidsbesparende da det ikke er noen reisevei for de ansatte.
  • Tidlig intervensjon, vi oppdager og behandler plager på et tidlig stadium.
  • Tilpasset og målrettet behandling med god effekt.

Vi sammenligner oss ikke med bedriftshelsetjeneste eller forsikringsselskaper, da vi jobber forebyggende og aktivt for at ansatte skal kunne være i arbeid til enhver tid.

Priser

Det settes av 30 minutter til hver ansatt. Veiledende pris er 590 kr per behandling. Hvis ansatte skal betale egenandel gjøres dette opp etter hver konsultasjon med vipps eller bankterminal. Bedriften faktureres resterende beløp månedlig.

Statistikk

I følge NAV sine beregninger ligger sykefraværet hos norske bedrifter på gjennomsnittlig ca. 6% i andre kvartal 2019. I Oppland er det gjennomsnittlige sykefraværet på 45 dager og i Hedmark 46 dager (2018). 44% av fraværet hos menn skyldes muskel og skjelettlidelser, mens 32,9% hos kvinner skyldes muskel og skjelettlidelser. De mest framtredende plagene er ryggsmerter, nakke og skulder/armplager.

NHO viser til rapport utarbeidet av Sintef, "Bedriftenes kostnader ved sykefravær", som belyser viktigheten av bedriftenes viten om at kostnader knyttet til sykefravær er mer enn rene lønnskostnader. Ekstrakostnader som produksjonstap, vikar, overtid o.l. er estimert til ukentlig kostnad på 14.900 kr.

Facebook link
Instagram link

Avd Moelv

Tlf Moelv: 951 888 73
Møllergata 3A
2390 Moelv
Åpningstider
Mandag:
8-16
Tirsdag:
8-20
Onsdag:
8-1730
Torsdag:
8-16
Fredag:
8-16
Lørdag:
10-14

Avd Gjøvik

Tlf Gjøvik: 973 488 73
Trondhjemsvegen 10
2821 Gjøvik
Åpningstider
Mandag:
8-16
Tirsdag:
8-20
Onsdag:
8-1730
Torsdag:
8-16
Fredag:
8-16
Lørdag:
10-14
2024 — Innlandet Helse og Fysioterapi
//Org nr. 924 533 900 // Personvernerklæring